นิยามที่ดีที่สุด
นวด

เพลงโฆษณาแชมพูยี่ห้อหนึ่งที่รบกวนโสดประสาทเป็นที่ฝุด


แค่ติดนวดค่ะ แค่ติดนวดค่าาาา
แค่ติดนวดซัลซิลค่าาาาา
นวด นวด นวด นวด นวด หน๊วด หนวด หนวด หนวด หนวด นวด นวด