นวด


1

เพลงโฆษณาแชมพูยี่ห้อหนึ่งที่รบกวนโสดประสาทเป็นที่ฝุด

แค่ติดนวดค่ะ แค่ติดนวดค่าาาา
แค่ติดนวดซัลซิลค่าาาาา
นวด นวด นวด นวด นวด หน๊วด หนวด หนวด หนวด หนวด นวด นวด


เสนอนิยามใหม่

นวด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง