นิยามที่ดีที่สุด
นวดหู

= หนวกหู 「นำด้วย ห หีบ น หนู ... 」


"รบกวนให้ไปแทนพระเอกละครเรื่อง เรือนรีษยาแล้ว้ปลี่ยนนางเอกใหม่ด้วยแหกปากนวดหูมาก หรือเรื่อง น่ารักพระเอกที่คู่กับเจ้าหญิ่งงะเพราะทนดูมานานแล้วงะขอบอก" 「Thanet Ophasee @ 13:57 12/6/2557」