นิยามที่ดีที่สุด
นิทาน

ตัวดำ กัมจง เตี๊ย เงามืด หน้าไส้อั่วท่านประธานผู้หลงตัวเอง


หล่อตายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย