นิทาน


1

ตัวดำ กัมจง เตี๊ย เงามืด หน้าไส้อั่วท่านประธานผู้หลงตัวเอง

หล่อตายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย


เสนอนิยามใหม่

นิทาน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง