นททง


1

(น.) น้องที่ทำงาน

เย็นนี้ไม่ได้ไปด้วยนะ ต้องไปกินข้าวกับนททง


เสนอนิยามใหม่

นททง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง