นิยามที่ดีที่สุด
นททง

(น.) น้องที่ทำงาน


เย็นนี้ไม่ได้ไปด้วยนะ ต้องไปกินข้าวกับนททง