นิยามที่ดีที่สุด
นัทตี้

ถ้าจะฟาร์มแล้วไร้ประโยชน์แบบนี้นะ


บ้านจะแตกแม่มก็ยัง หาทางจะไปฟาร์ม

นัทตี้

ผู้ลาสช็อต ครีป +คน เอาหมด


ควยมึงนัทตี้กุทำไม
"ควยมึงลาสกุทำไม"

นัทตี้

นักล่ายามวิการ คงไม่ต้องบอกว่าล่าอะไร


เห้ยมึงอย่านัตตี้ดิวะ