นป ช่วยเป็นคนแรกที่บอกเราทีว่าคำนี้แปลว่าอะไร


เสนอนิยามใหม่

นป
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง