นิยามที่ดีที่สุด
คาวม

= ความ
[เกิดจากการรีบพิมพ์ตัวอักษรเกินไป ทำให้พิมพ์ผิด พิมพ์สลับกันระหว่าง สระอา และ ว แหวน หรือการจิ้มดีด (ไม่ใช่พิมพ์ดีด) ทำให้โอกาสผิดพลาดมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น]


50แล้ว อยากดดูเด็ดๆใว้ต่อภาค2นะครับ 555555555555555555555555555555555555555555555555555 [By หนุ่มบอย รักคาวมดี]