นิยามที่ดีที่สุด
ความรัก

การที่คนสองคนมอบของให้แก่กัน
เช่น เงินสินสอด ทองหมั้น หลังจากนั้น จะเป็นการมอบชีวิตให้ฝ่ายหญิง
โดยฝ่ายชายจะต้องทำตามทุกข้อตกลง ไม่ว่าจะ ตกลงกันไว้ หรือ พึ่งตกลงตอนนั้นนั่นเอง
โดยฝ่ายชายต้องตอบแบบชัดเจนเข็มแข็งแสดงความมาทแมน


ญ : มึงห้ามมีกิ๊ก กูจับได้มึงตาย
ช : ครับคุณ

ความรัก

คุณ


Zniick