นิยามที่ดีที่สุด
ความรักดีๆอยู่ที่ไหน

บ้านพ่อมึงไง


-.-

ความรักดีๆอยู่ที่ไหน

บ้านพ่อมึงไง

-.-


พ่องด้วยไอ่สัส คนเขียน

ความรักดีๆอยู่ที่ไหน

้้้


ัี้