นิยามที่ดีที่สุด
กัลย์ฐิตา

แปลว่าชื่อคน


กูชื่อกัลย์ฐิตา