นิยามที่ดีที่สุด
กลปาม

ค่อกๆ


ค่อกๆๆๆๆๆ

กลปาม

วัดตาฟักกกกก


ว้ากกกกกกก