นิยามที่ดีที่สุด
กลาย

กายรักแก้มรักพ่อรักแม่ ฤห


Kov