กลาย


1

กายรักแก้มรักพ่อรักแม่ ฤห

Kov


เสนอนิยามใหม่

กลาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง