ไวไวยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดิน


4

เป็นบุคคลที่เก่งกาจที่สุดในหมู่เทพ หรือปุถุชนทั้งโลก โดยทุกวันนี้อาศัยอย่บนพื้นโลกแฝงตัวอยู่กับมนุษย์เดินดิน

ไวไวยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดิน หล่อฉกาจบาดใจสาวอราวเดอะเวิล์ดเดอะเกิล์ดไลค์มี


เสนอนิยามใหม่

ไวไวยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง