นิยามที่ดีที่สุด
ไวไวยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดิน

เป็นบุคคลที่เก่งกาจที่สุดในหมู่เทพ หรือปุถุชนทั้งโลก โดยทุกวันนี้อาศัยอย่บนพื้นโลกแฝงตัวอยู่กับมนุษย์เดินดิน


ไวไวยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดิน หล่อฉกาจบาดใจสาวอราวเดอะเวิล์ดเดอะเกิล์ดไลค์มี