นิยามที่ดีที่สุด
แวววาว

ประกายวับวาว ระยิบระยับ


วันนี้คุณเช็ดกระจกได้มันวาวมาก