แวววาว


1

ประกายวับวาว ระยิบระยับ

วันนี้คุณเช็ดกระจกได้มันวาวมาก


เสนอนิยามใหม่

แวววาว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง