นิยามที่ดีที่สุด
ไนท์

เดอะเกรียนไนท์


ระเบิดตูมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ไนท์

ไนท์ซี่ พาระเบิด


เย้ๆ นั้นไนท์ซี่ พาระเบิด นิ หลบระเบิดจากไนท์ซี่ เร็วววว