นิยามที่ดีที่สุด
นท

แฟนแอปเปิ้ล จบนะ!


นทแอปอิสเรียลไงงง