นท


1

แฟนแอปเปิ้ล จบนะ!

นทแอปอิสเรียลไงงง


เสนอนิยามใหม่

นท
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง