นิยามที่ดีที่สุด
โรงเรียนรัฐ

ข้ออ้างในการใช้แอพเถื่อน


พอดีผมอยู่โรงเรียนรัฐ แถมเพื่อนๆ ก็ไม่ค่อยมีใครเล่นเกมนี้ ผมเลยไม่รู้จะไปแชร์กับใคร