โรงเรียนรัฐ


9

ข้ออ้างในการใช้แอพเถื่อน

พอดีผมอยู่โรงเรียนรัฐ แถมเพื่อนๆ ก็ไม่ค่อยมีใครเล่นเกมนี้ ผมเลยไม่รู้จะไปแชร์กับใคร


เสนอนิยามใหม่

โรงเรียนรัฐ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง