นิยามที่ดีที่สุด
โรงเรียน

สถานที่อันตราย ต้องแกล้งตายอยู่บ้าน


วันนี้ไปโรงเรียนไม่ได้ครับผมปวดหัว

โรงเรียน

ที่ซึ่งมีแต่ความหายนะ กฏมีไว้แหก โต๊ะเรียนมีไว้เขียนถึงผู้ชายผู้หญิงที่ปลื้ม ผนังมีไว้แงะ ครูมีไว้แกล้ง ห้องน้ำไว้เผาเพดานเล่น มีการบ้านไว้ลอก


ใครไม่เคยลอกการบ้านแสดงไม่ผ่านชีวิตมัธยม

โรงเรียน

สถานกักกัน นรก เละความน่าเบื่อ


(คุณครู=ผู้คุม)