นิยามที่ดีที่สุด
โบบี้

โรคจิต บ้ากาม ปากเก่ง

โบบี้ ขี้โม้


โบบี้ชอบดูหนังโบ๊
โดนยิงหัวแน่

โบบี้

โรคจิต บ้ากาม ปากเก่ง เด็กเป็ด สายลมแห้งเหี่ยว สาดดด
ผอมแห้ง แรงน้อย ขี้เหล้า ขี้ยา ติดอ่าง
เด็กเป็ด จังไร ไข่เล็ก ตัวเชี้ยกับตระกวด ตัวกาก


โบบี้ชอบดูหนังโบ๊
โดนยิงหัวแน่
เด็กเป็ดขี้โม้ โบบี้ โดนไล่ประนาม

โบบี้

โรคจิต บ้ากาม ปากเก่ง เด็กเป็ด สายลมแห้งเหี่ยว


สายลมแห้งเหี่ยวจอมขี้โม้

โบบี้

โรคจิต บ้ากาม ปากเก่ง เด็กเป็ด


โบบี้ชอบดูหนังโบ๊
โดนยิงหัวแน่
เด็กเป็ดขี้โม้ โบบี้ โดนไล่ประนาม

โบบี้

โรคจิต บ้ากาม


โบบี้ชอบดูหนังโบ๊

โบบี้

โรคจิต บ้ากาม ปากเก่ง


โบบี้ ขี้โม้