โบบี้


2

โรคจิต บ้ากาม ปากเก่ง

โบบี้ ขี้โม้

โบบี้ชอบดูหนังโบ๊
โดนยิงหัวแน่


1

โรคจิต บ้ากาม ปากเก่ง

โบบี้ ขี้โม้


1

โรคจิต บ้ากาม

โบบี้ชอบดูหนังโบ๊


1

โรคจิต บ้ากาม ปากเก่ง เด็กเป็ด

โบบี้ชอบดูหนังโบ๊
โดนยิงหัวแน่
เด็กเป็ดขี้โม้ โบบี้ โดนไล่ประนาม


1

โรคจิต บ้ากาม ปากเก่ง เด็กเป็ด สายลมแห้งเหี่ยว

สายลมแห้งเหี่ยวจอมขี้โม้


1

โรคจิต บ้ากาม ปากเก่ง เด็กเป็ด สายลมแห้งเหี่ยว สาดดด
ผอมแห้ง แรงน้อย ขี้เหล้า ขี้ยา ติดอ่าง
เด็กเป็ด จังไร ไข่เล็ก ตัวเชี้ยกับตระกวด ตัวกาก

โบบี้ชอบดูหนังโบ๊
โดนยิงหัวแน่
เด็กเป็ดขี้โม้ โบบี้ โดนไล่ประนาม


เสนอนิยามใหม่

โบบี้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง