นิยามที่ดีที่สุด
บี้บ้กจามางงงงงงงงงงง

ความหมายเหมือน "พี่พจมาน" แต่เวลาชายน้อยพูดจะออกเสียงแบบนี้


ชายน้อย : บี้บ้กจามางงงงงงงงงงง