บี้บ้กจามางงงงงงงงงงง


1

ความหมายเหมือน "พี่พจมาน" แต่เวลาชายน้อยพูดจะออกเสียงแบบนี้

ชายน้อย : บี้บ้กจามางงงงงงงงงงง


เสนอนิยามใหม่

บี้บ้กจามางงงงงงงงงงง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง