โดราเถื่อน


2

การ์ตูนของชาวร็อคเเม่งเกีรยนว่าสาส

...


เสนอนิยามใหม่

โดราเถื่อน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง