นิยามที่ดีที่สุด
โดราเถื่อน

การ์ตูนของชาวร็อคเเม่งเกีรยนว่าสาส


...