เดเระเดเระ


2

มีความหมายว่า อ่อนหวานหรืออ่อนช้อย

โมเอะ


เสนอนิยามใหม่

เดเระเดเระ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง