เอี๊ยม


1

ตอบน้อย

หัวเราะหาพ่อง


เสนอนิยามใหม่

เอี๊ยม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง