นิยามที่ดีที่สุด
เวอร์

มากเกินไปหรือมากมาย


55555555