เวอร์


1

มากเกินไปหรือมากมาย

55555555


เสนอนิยามใหม่

เวอร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง