ว้อร์ค


1

การเดินที่เหนือกว่าการเดิน

เมื่อกี้ยังยืนอยู่ตรงนั้น ตอนนี้ว้อร์คหายไป


เสนอนิยามใหม่

ว้อร์ค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง