นิยามที่ดีที่สุด
ว้อร์ค

การเดินที่เหนือกว่าการเดิน


เมื่อกี้ยังยืนอยู่ตรงนั้น ตอนนี้ว้อร์คหายไป