เซี้ยน


1

คล้ายๆ คำว่าเงี้ยน
แต่ เซี้ยน ใช้กับกรณี ที่ต้องการอะไร มากๆ จากสิ่งของ(บริโภค) ไม่ใช่ตัวบุคคล เหมือน เงี้ยน

เฮ้อ มรึง มี ตังป่ะวะ
ทำไมว่ะ
กุเซี้ยน ยา ไม่ได้ของมาหลายวันละ

เป็นต้น


เสนอนิยามใหม่

เซี้ยน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง