นิยามที่ดีที่สุด
เซี้ยน

คล้ายๆ คำว่าเงี้ยน
แต่ เซี้ยน ใช้กับกรณี ที่ต้องการอะไร มากๆ จากสิ่งของ(บริโภค) ไม่ใช่ตัวบุคคล เหมือน เงี้ยน


เฮ้อ มรึง มี ตังป่ะวะ
ทำไมว่ะ
กุเซี้ยน ยา ไม่ได้ของมาหลายวันละ

เป็นต้น