เซี่ยน


1

เป็นตัวเสือก ตัวเสร่อ ชอบทำตัวเป็น กขค

อยู่กันดีๆดันมีอีนี่มาเป็นเซี่ยน


เสนอนิยามใหม่

เซี่ยน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง