นิยามที่ดีที่สุด
เซี่ยน

เป็นตัวเสือก ตัวเสร่อ ชอบทำตัวเป็น กขค


อยู่กันดีๆดันมีอีนี่มาเป็นเซี่ยน