เชี่ยเบะ


1

เอาไว้ดามึงไง

ควาย


เสนอนิยามใหม่

เชี่ยเบะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง