ชายนี่ เิวิร์ล


3

แฟนของSHINee ทุกคน?

รักชายนี่ ชอบชายนี่ เป็นแฟนคลับชายนี่ และเป็นพ่อของลูกในอนาคต


เสนอนิยามใหม่

ชายนี่ เิวิร์ล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง