หรีคร๊เสนอนิยามใหม่

หรีคร๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง