หน้าใหม่อย่ากรอบ


33

เป็นคำเรียกเด็กใหม่ในเว็บบอร์ด เพื่อแสดงตัวว่ากุหน้าเก่ากว่า

หน้าใหม่อย่ากรอบ ไอ่สัด


0

เอาไว้ข่มเกรียนหน้าใหม่ของบอร์ด PDA

หน้าใหม่อย่ากรอบนะไอสัส


เสนอนิยามใหม่

หน้าใหม่อย่ากรอบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง