นิยามที่ดีที่สุด
หน้าหรี

หน้าหีแบบสุภาถ


ไอ้หน้าหรี