วิท-คนิต


0

สายการเรียนของเด็กเก่งๆ ในโรงเรียนต่างๆ

เด็ก วิทย์-คนิต ส่วนใหญ่ อยากเป็น หมอ และวิศวะ


เสนอนิยามใหม่

วิท-คนิต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง