นิยามที่ดีที่สุด
วิท-คนิต

สายการเรียนของเด็กเก่งๆ ในโรงเรียนต่างๆ


เด็ก วิทย์-คนิต ส่วนใหญ่ อยากเป็น หมอ และวิศวะ