นิยามที่ดีที่สุด
วาทะกรรม

= วาทกรรม
「วาทกรรม เป็นคำสมาส เมื่อสมาสแล้ว ไม่มีสระอะ」


"พอทีเว้ยยย ไอ้วาทะกรรมคำว่า ประเทศไทยไม่เหมาะกับเรือดำน้ำเพราะทะเลตื้น แม้งเอ้ยยย เวียดนาม มาเลย์ อินโด ทะเลพอๆกับเรายังมีได้เลยเว้ย" 「Накарин Любит Тайского Короля @ ≈19:48 23/6/2557」