นิยามที่ดีที่สุด
ยังโยซอบ

โยซอบที่ถึงจะตายแต่ก็คิดถึงแฟนๆก่อน

โยซอบที่ตัวเองเจ็บปวดแต่ก็เป็นห่วงแฟนๆ

ยังโยซอบเป็นคนโง่ ครับ ... คนโง่ที่ไม่รู้จักใครนอกจากแฟนๆ
..


คนโง่ที่ไม่รู้จักใครนอกจากแฟนๆ

ยังโยซอบ

หมู แหมบ เมียลุง


ยังโยซอบอ้วนเหมือนหมู