ยงมิน


3

คู่รัก ต่างถิ่น สามีมาจากปูซาน ภรรยามาจากอิลซาน สามีเป็นลีด ภรรยาตีกลอง เป็นคู่(แอบ)เกรียน สามีตาโต ภรรยา เล็กมาก(หรือไม่มี)

ยงมิน ยงมิน ยงมิน


เสนอนิยามใหม่

ยงมิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง