นิยามที่ดีที่สุด
ยงมิน

คู่รัก ต่างถิ่น สามีมาจากปูซาน ภรรยามาจากอิลซาน สามีเป็นลีด ภรรยาตีกลอง เป็นคู่(แอบ)เกรียน สามีตาโต ภรรยา เล็กมาก(หรือไม่มี)


ยงมิน ยงมิน ยงมิน