ธูธ


30

(ก.)​ อาการร้องไห้ เกิดจากการพิมพ์ผิด ลืมสลับภาษา ธ๘ธ, ธขธ, ธนธ ก็ว่า.

ก: มึงไปกินพิซซ่า ไม่เรียกกูเลย ธูธ
ข: อะไรคือ ธูธ วะ
ก: T^T


3

ฟัน

ไปธูธสาวกันไหม


เสนอนิยามใหม่

ธูธ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง