นิยามที่ดีที่สุด
ธนากร

ชายหน้าตาดี ที่มือเต็มไปด้วยเงิน แต่ชีวิตจริงกลับตรงกันข้าม


ธนากร หล่อแต่จน