ธนากร


1

ชายหน้าตาดี ที่มือเต็มไปด้วยเงิน แต่ชีวิตจริงกลับตรงกันข้าม

ธนากร หล่อแต่จน


เสนอนิยามใหม่

ธนากร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง