ธรรมกาย


3

ลัทธิเห็บหมา บ่อนทำลายพุทธศาสนา แหล่งฟอกเงินเอิ๊กๆ

อีธัมมี่หีไม่ล้าง


เสนอนิยามใหม่

ธรรมกาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง