นิยามที่ดีที่สุด
ธรรมกาย

ลัทธิเห็บหมา บ่อนทำลายพุทธศาสนา แหล่งฟอกเงินเอิ๊กๆ


อีธัมมี่หีไม่ล้าง