นิยามที่ดีที่สุด
ธนายง

ก็คือ "bts group holding" ไงเล่า


พ่องงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง