ธนายง


0

ก็คือ "bts group holding" ไงเล่า

พ่องงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง


เสนอนิยามใหม่

ธนายง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง