ธนวัฒน์


1

คนฉลาด หลักเเหลม

ฉลาดจุงเบย


1

เจริญด้วยทรัพย์

ธนวัฒน์ อ่านว่า [ทะ-นะ-วัด] แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์.


เสนอนิยามใหม่

ธนวัฒน์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง