นิยามที่ดีที่สุด
ธนวัฒน์

เจริญด้วยทรัพย์


ธนวัฒน์ อ่านว่า [ทะ-นะ-วัด] แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์.

ธนวัฒน์

คนฉลาด หลักเเหลม


ฉลาดจุงเบย