นิยามที่ดีที่สุด
ดร่อก

ก้อเเบบนี้ไง ดอก = ดร่อก


อิดร่อกเเม่งตาย