ดร่อก


1

ก้อเเบบนี้ไง ดอก = ดร่อก

อิดร่อกเเม่งตาย


เสนอนิยามใหม่

ดร่อก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง