ดรวก


1

มาจาก ดอก อ่ะสัส ง่ายๆ

อินี่ก้ด่ากุจังนะดรวกกกกก


เสนอนิยามใหม่

ดรวก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง