นิยามที่ดีที่สุด
ดรวก

มาจาก ดอก อ่ะสัส ง่ายๆ


อินี่ก้ด่ากุจังนะดรวกกกกก