คม-ชัด-ลึก


1

ชื่อรายการสนทนาเชิงข่าวที่ออกอากาศทาง "เนชั่น แชนแนล"

คม-ทุกเรื่องราว ชัด-ทุกเนื้อข่าว ลึก-ทุกประเด็น


1

หนังสือพิมพ์รายวันที่ตกเป็นข่าวในเรื่องของการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง

หากผู้รับสนองพระบรมราชโองการไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดของพระราชกฤษฎีกาแล้ว จะให้ใครรับผิดชอบ


เสนอนิยามใหม่

คม-ชัด-ลึก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง