นิยามที่ดีที่สุด
คมชาญ

นักดีดกางเกงในมืออาชีพ รับสร้างเสียงเพลงอันไพเราะด้วยอันเดอร์แวร์ของเขา


นั่นสิ้