คมชาญ


1

นักดีดกางเกงในมืออาชีพ รับสร้างเสียงเพลงอันไพเราะด้วยอันเดอร์แวร์ของเขา

นั่นสิ้


เสนอนิยามใหม่

คมชาญ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง