นิยามที่ดีที่สุด
ไม้สนองเงี่ยน

อุปกรณ์ที่สามารถทำให้คนสามารถสนองเงี่ยน แล้วถึงจุดสูงสุดได้ด้วยตัวเอง เช่น ไม้นวดศรีษะ (ที่แตกออกมาเป็นแฉกๆ) หรือไม้คอทต้อนบัด สำหรับแคะหู


เขาหาซื้อไม้สนองเงี่ยนกันที่ไหน

ไม้สนองเงี่ยน

ดิลโด้ครับ


กลับมาจากญี่ปุ่นซื้อดิลโด้มาฝากเราด้วยนะเพื่อน