โอโฮรัส


2

คำอุทานของมักเน่แห่ง EXO หรือที่รู้จักกันว่า โอ เซฮุน ไม่สามารถทราบความหมายได้ยกเว้นเจ้าตัว

โอโฮรัส....


เสนอนิยามใหม่

โอโฮรัส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง