นิยามที่ดีที่สุด
แมวดุ้น

คำขยายแมวดุ้นส์ย่อมาจาก


แมว ซึน หื่น ดุ้นส์ โลลิค่อน บ้าดัม กุ๊กค์ แพ็ท

แมวดุ้น

ภรรยา


บ้าดัม, อินาบัน
เผา
เผาบ้าดัม,เผาอินาบัน