แมวดุ้น


11

คำขยายแมวดุ้นส์ย่อมาจาก

แมว ซึน หื่น ดุ้นส์ โลลิค่อน บ้าดัม กุ๊กค์ แพ็ท


3

ภรรยา

บ้าดัม, อินาบัน
เผา
เผาบ้าดัม,เผาอินาบัน


เสนอนิยามใหม่

แมวดุ้น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง