แพ้ทาง


1

เพลงของลาบานูน

ฉันแพ้ทางคนอย่างเธอ มันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอน


เสนอนิยามใหม่

แพ้ทาง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง