นิยามที่ดีที่สุด
แพ้ทาง

เพลงของลาบานูน


ฉันแพ้ทางคนอย่างเธอ มันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอน