นิยามที่ดีที่สุด
แบคตบสวิชต์‬

ท่าในตำนานก่อนเดบิวต์ของแบคฮยอน exo


แบคตบสวิชต์‬

แบคตบสวิชต์‬

เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทำได้เว้นเสียแบคฮยอนผู้นี้


แบคฮยอนผู้ไร้เทียมทาน
แม้แต่สวิชต์ไฟยังพ่ายแพ้